Digital Life
Välkommen till Digital Life – full koll på den digitala världen

Framtidens Datorer

Företaget AMD presenterar den nya satsningen inom datatasystemutveckling

I årets upplaga av den europeiska konferensen FMX – en av Europas största konferenser för den digitala underhållningsbranschen – presenterade företaget AMD den nästa, stora satsningen inom datasystemutveckling, ”The Third Wave of Computing”. Hur ser då ett av datavärldens ledande företag på den närmaste framtiden, och vad kan vi konsumenter förvänta oss av den nya satsningen?

Raja Koduri, Senior Vice President på AMD, annonserade den nya satsningen tillsammans med datortillverkaren Dell. I framtiden vill företagen satsa på en mer interaktiv, djupgående och öppen datorupplevelse, utnyttjandes betydande framsteg inom Artificiell Intelligens (AI) och Virtuell Verklighet (VR). Om den första fasen inom datasystemutveckling byggde på pc och Internet, och om den andra fasen byggde på smartphones och deras applikationer, så kommer nu den tredje fasen istället att satsa på grafikprocessorer (AMD:s huvudsakliga verksamhet) och spelmotorer (till exempel Battlefields ”Frostbite Engine”).

Självkörande bilar

I praktiken, med grafikprocessorer som hårdvara och spelmotorer som mjukvara, om de senares potential utnyttjas till fullo, kan vi förvänta oss tre utvecklingslinjer: bättre AI, bättre visuella effekter, en högre grad av interaktion med vår teknik. Grafikprocessorer används redan för självkörande bilar, men i kombination med kraftiga spelmotorer – och deras redan integrerade AI – kan vi exempelvis räkna med fortsatta utvecklingar inom denna bransch. Självkörande bilar kräver nämligen de framsteg inom AI som AMD nu efterfrågar, och även om dagens självkörande bilar inte är redo för den breda marknaden, så är det inte omöjligt att våra städer snart får se självkörande taxis.

AI-läkare och AI-läxor

Raja Koduri menar också att den tredje fasen kan komma att revolutionera utbildning, sjukvård och digital underhållning. Istället för att uppsöka vårdcentralen loggar vi kanske in på en krypterad databas för att där få goda råd av vår personliga AI-läkare. Och kanske kommer utbildningen bli än mer anpassad efter elevernas individuella behov och förmågor. Skoluppgifter och läxor är oftast likadana för hela skolklassen, men med kraftfulla, interaktiva AI:s kan dessa justeras efter elevernas individuella studietekniker.

Annons

Virtuella film-upplevelser

Är vi därför på väg att förverkliga våra Science-Fiction-drömmar, exempelvis super-datorn i filmen Her? I slutändan handlar den tredje fasen om att bättre utnyttja den enorma mängd data som föråldrade datasystem inte längre kan optimera. För att uppnå detta, säger Koduri, måste datasystemsutvecklingen bli mer öppen för skaparnas och privatpersonernas intressen. Det är bland annat anledningen till att AMD arbetar mer och mer med öppna källkoder.

Förhoppningen är slutligen att denna öppenhet leder till än mer interaktiva och djupgående teknikupplevelser. Hers super-dator är fortfarande avlägsen, men vi kan definitivt förvänta oss ny och bättre VR-teknik, och nya och bättre visuella effekter: det stora målet är nu fotorealistiska resolutioner. Den kommande Assassins Creed-filmen, avslöjar Koduri, kommer också få sin VR-version. I den nära framtiden har vi kanske slutat titta på film. I den nära framtiden kan vi istället delta i filmens virtuella verklighet.

Visa kommentarer / Kommentera nu
Framtidens Datorer - Företaget AMD presenterar den nya satsningen inom datatasystemutveckling Teknik, Dator, Nyheter
Digital Life
Framtidsvägen 16 Växjö, Kronoberg 351 96
Phone: 0470 - 72 47 17