Digital Life
Välkommen till Digital Life – full koll på den digitala världen

Roboten – din intimaste vän?

Är allt tillåtet i krig och kärlek?

I ett samhälle som vårt, överraskat av den digitala teknikens snabba landvinningar, och övergivet av religionens och den traditionella moralens sammanhållande effekt, blir område efter område öppet för ny teknik. Vad hindrar exempelvis att vi har sex med robotar?

6 faktorer som driver robotsex framåt

 • Känslomässig koppling till tekniken
  Siri, Alexa, Cortana och de andra konversationsagenterna som nu finns i mobiler och datorer används redan idag för att knyta emotionella band med sina användare. Filmen ”Her” (2013) skildrar en man som blir förälskad i en kvinna som bara existerar i form av ett program i hans mobil. Konversationsagenterna är som robotar, men utan kropp.
 • ”Lättlurade” människor
  Det finns många exempel från psykologin på att vi som människor är ganska lätta att lura. Vi ser figurer och hör ljud som vi tolkar på fel sätt, och på samma sätt är det med känslor. Detta faktum kan man utnyttja när man designar robotar som har som syfte att tala till våra känslor och få oss att bli berörda, upphetsade, och till och med förälskade.
 • Social tolerans
  Det är mer och mer accepterat att ha de kärleksförhållanden man vill. Valfrihet trumfar traditioner i fler och fler länder idag.
 • Ensamhushåll ökar
  I många länder lever fler och fler människor i ensamhushåll. Det finns hos många människor en längtan efter närhet, men av olika skäl är det ingen lösning att leva med en annan människa. Kanske kunde robotar lindra en del av deras behov.

Problematisk utveckling

Men alla vill inte bereda vägen för sex med robotar. En sak som får några forskare och aktivister att se rött är de ideal som sexrobotarna står för. Mänskliga sexuella relationer bygger ju förutom viljan att reproducera sig på att de svarar mot en komplex mängd av mänskliga behov, som har olika laddning i samhället.

Sexrobotar utvecklas ofta inte som ett hjälpmedel att överbrygga exempelvis brist på närhet i mänskliga relationer, utan snarast som en förlängning av sexslaveri och prostitution, vilket exempelvis Kathleen Richardson har visat. Det är intressant att, som Richardson gör, koppla ihop teknikens utveckling med vilka drivkrafter som ligger bakom.

När väl en sexrobot saluförs är den på ett sätt oberoende av hur den har designats och producerats, men liksom för mycket annan teknik finns det ofta spår av den ideologi som har funnits i utvecklingsprocessen. Med artificiell intelligens och liknande tekniker är det ju dessutom så att roboten i det här fallet uppför sig annorlunda baserat på vilken data, vilken miljö, som den har tränats med.

Sex och ömsesidighet

För de flesta är det viktigt med ömsesidighet i emotionella relationer, och med ömsesidigheten tar man för givet att de två parterna har någon sorts lika värde och makt i relationen. Jämför man robotsex med sexslaveri blir relationen fundamentalt annorlunda.

Krig och kärlek

Man brukar säga att i krig och kärlek är allt tillåtet, och i fallet med robotsex och krigsrobotar kan man göra parallellerna tydliga. När krigen robotiseras går vi mot en situation där robotar bekämpar varandra. Men är det då krig i egentlig mening, eller bara förstörelse av resurser.

Det finns också rapporter om att soldater fäst sig så vid krigsrobotar att de inte velat skicka ut robotarna på farliga uppdrag.

Sex mellan människor och robotar kan följas av en liknande utveckling som för krigsrobotar. Redan nu har röster hörts för att ge robotar rättigheter liknande djurskydd. Och vad händer om robotar börjar ha sex med varandra? Vad finns det för mening med det? Eller har vi inte ens rätt att ställa den frågan?

Är du en människa eller en maskin?

Jag tror att det som känns mest konstigt för de flesta med robotsex är att vi är människor, medan robotar är maskiner. Men fler och fler människor ser åtminstone intellektuellt människor som maskiner. Många har anammat naturvetenskapens världsbild, där människan (och allt annat levande) kan reduceras till en serie biologiska reaktioner, som i sin tur kan föras tillbaka på kemiska processer. Enligt det synsättet är avståndet mellan människa och robot inte så stort. Det blir en gradskillnad snarare än en artskillnad.

Själv anser jag att det är en fundamental skillnad mellan människor och robotar, och att det är viktigt att behålla distinktionen.

När kommer sexrobotarna?

Med över 96 000 sexprodukter tillgängliga på den svenska marknaden, i priser upp till 130.000 kronor verkar det som att marknaden är redo för mer avancerade och personaliserade sätt för sexuell interaktion. Kanske blir det som tar stopp för sexrobotarnas antågande att de blir alltför människolika. Men att döma av den här aktuella sammanställningen är det väldigt människolika robotar som industrin satsar på.

Kanske blir sex det område som banar vägen för människa-robot-interaktion, på liknande sätt som sex och porr varit teknikdrivande inom många andra områden. Utvecklingen av artificiell intelligens sker just nu väldigt snabbt, och jag tror att vi kan vänta oss produkter som lanseras i större skala inom tre år. Det blir lättare att diskutera etik runt tekniken när den finns tillgänglig och har fått en användarbas, men samtidigt är det kanske för sent att då sätta stopp för de värsta avarterna som kan tänkas uppkomma.

Fler krönikor
Ex Machina
Lever vi i en simulering?
Spelmagi på gator och torg
En framtid värd att ha
Från ”mobilt först” till ”AI först”
Lär dig tänka – läs en riktig bok

Visa kommentarer / Kommentera nu
Roboten – din intimaste vän? - Krönikor
Digital Life
Framtidsvägen 16 Växjö, Kronoberg 351 96
Phone: 0470 - 72 47 17