Digital Life
Välkommen till Digital Life – full koll på den digitala världen

Lär dig tänka – läs en riktig bok

Bokstäver existerar bara genom något medium – i en bok, på en lcd-skärm, på en gravsten. Bokstäverna på en skärm och bokstäverna i en tryckt bok är därför inte riktigt samma sak. Noga taget är därför läsning på skärm och läsning i tryckt bok inte detsamma. Har det någon betydelse?

På senare tid har hjärnforskare och andra kunnat konstatera att läsning på skärm och läsning i tryckt bok är så pass olika, att om man bara läser kortare internettexter så försämras förmågan att ta till sig längre, tryckta texter radikalt. Vår tankeförmåga tycks fungera bättre och mera koncentrerat om det vi använder är fysiskt påtagligt. En fysisk bok är inte snäll. Den kräver din uppmärksamhet och om den får den kan den stärka och utvidga din fantasi och intellektuella förmåga. Internet är snällt, och blir något för svårt eller ”tråkigt” är det bara att klicka vidare. Den koncentrerade tanken blir lidande.

Fysiska böcker stärker minnet av det lästa

En psykolog som forskat i saken, Andrew Dillon, sa så här i en intervju: ”Vi ägnar så mycket tid åt att scrolla, hoppa och länka från text till text, att när vi sätter oss ned med en bok så är denna vana att scrolla och klicka djupt rotad” i vårt beteende och vi får svårt att koncentrera oss och verkligen sjunka in i en längre text. Dessutom har det visat sig att fysiska böcker stärker minnet av det lästa, i och med att de är så påtagliga och blädderbara. Liknande skillnader finns mellan att skriva för hand och att knappa på tangenter. Det handskrivna sätter sig starkare i minnet.

Det här har inte bara individuell betydelse. Vårt samhälle bygger till stor del på förmågan att ta till sig och värdera tankegångar och argument. Om Dillon och andra forskare har rätt – och det upptäcker många lärare numera att de har – så kräver förmågan att förstå och analysera lite svårare tankegångar, sådana som har byggt upp vår civilisation, att man kan läsa och förstå längre, mera komplexa texter. Och just det är mycket, mycket lättare med en fysisk bok än på en nätuppkopplad skärm, eftersom mediet i sig, den fysiska boken, ställer just de krav som främjar en djupare, reflekterande tankeförmåga.

Den fysiska boken är som sagt inte snäll. Den blir kul först om du verkligen anstränger dig. Och ansträngningen är det som lär dig att tänka.

Fler krönikor
Ex machina – Att lura det naturliga
Lever vi i en simulering?
Spelmagi på gator och torg
En framtid värd att ha
Från ”mobilt först” till ”AI först”

Visa kommentarer / Kommentera nu
Lär dig tänka – läs en riktig bok - Krönikor
Digital Life
Framtidsvägen 16 Växjö, Kronoberg 351 96
Phone: 0470 - 72 47 17