Digital Life
Välkommen till Digital Life – full koll på den digitala världen

En framtid värd att ha

Det talas om Framtidens krav på utbildningar, på arbetsplatser, på oss. Det talas om hur vi måste anpassa oss. Nu! Till vad Framtiden kommer att kräva av oss. Och inte nog med det: Framtiden kommer närmare och närmare, ja, den är redan här! Hinner du med? Missa inte tåget!

Man kan bli ordentligt stressad för mindre. Då gäller det att sansa sig lite. Har du tänkt på att du bokstavligen ser framtiden i ögonen varje dag? Inte den där lätt hotfulla, krävande, okända Framtiden. Utan den faktiska, redan närvarande framtid som är den enda verkligt viktiga – andra människor, särskilt de som är yngre än du själv.

Se dem eftertänksamt i ögonen nästa gång du möter dem. Och tänk, verkligen känn: där är dem – den verkliga, närvarande framtid som du är med om att forma, lära, påverka och – inte att förglömma – lära av. Så länge vi lever är du och jag också framtiden. Om vi sträcker ut våra sinnen över tiden och inte bara lever i nuet, i oro för Framtiden, eller på flykt.

Du är till för datorerna

Låt oss se lite på den tekniska utvecklingens roll. Med den digitala teknikens hjälp har vår externaliserade kunskap, den vi inte har i huvudet, börjat ”känna sig själv”, kan man säga. När historikern George Dyson för ett antal år sedan besökte Google, undrade han varför de skannade in miljontals böcker. Inte var det för att folk skulle läsa dem. Nej, de ska läsas av en AI, en artificiell intelligens, för att förbättra datorernas språkförståelse. Och på nätet genomsöker och aggregerar program alla sorters data, mest till nytta för andra ännu intelligentare program. De flesta människor får inte veta något av detta och ingen alls kan veta allt som sker.

Denna mänskliga ovetskap förvärras ytterligare av att nästan ingen läser någonting av det mesta som skrivs. Och det gäller i synnerhet vetenskapliga uppsatser. Sådana publiceras ofta inte för att läsas utan för att listas. Listan är för de flesta mera meriterande än innehållet, därför att datorerna kan samla och korrelera allt vad listor heter. Och så får alla byråkrater något att mäta och fördela pengar efter.

Det här får mig osökt att tänka på ett citat från den amerikanske filosofen Daniel C. Dennett: ”En forskare är ett biblioteks sätt att göra ännu ett bibliotek.” Smaka på det: människan är till för biblioteken, för listorna, för datainsamlingen. Du tror kanske att din mobil är till för dig? Det är mindre än halva sanningen. Du är minst lika mycket till för den – ekonomiskt sett faktiskt mer. Ty vad är en smartphone? Den är en länk till dig från alla som vill veta något om dig. Sådana data är mycket värdefulla och säljs kors och tvärs för alla möjliga ändamål. Och så måste du förstås byta mobil vartannat år, om inte varje. Helst.

Var inte till för datorerna!

Det är en radikal och extrem förändring som pågår och som redan gått så långt att vi blivit osäkra på vår själva mänsklighet. Vad är det att vara människa – när datorer är bättre än vi på massor av saker? Inte så konstigt, när man tänker så, att Framtiden känns krävande och osäker. Men bara för att vi inte förstår att vi borde sluta ”anpassa oss” till maskinerna. Det finns goda skäl att sluta med det.

Maskiner är inte nyfikna.
Maskiner drivs inte av fantasier och ambition.
Maskiner kan inte sträva efter ett bättre samhälle.
Maskiner kan aldrig uppnå vishet.
Maskiner kan aldrig utöva ett kritiskt omdöme, allra minst mot sig själva.

Så låt oss sluta anpassa oss till maskinerna, deras modeller, deras funktionalitet, deras förbannade listor.

Vi är människor. Det kan de aldrig bli. Så ge tusan i den där fantastiska Framtiden. Prata om viktiga saker med dem du träffar i stället. Stäng av mobilen. Skit i Facebook några timmar. Googla inte så fort du undrar något. Tänk, reflektera, läs en svår bok, konversera i stället. Sen kan du återvända till datavärlden och se och använda den för vad den är, utan att låta den använda dig.

Fler krönikor
Pandoras ask
Roboten – din intimaste vän?
Ex Machina
Alfa och Beta
Lever vi i en simulering?
Spelmagi på gator och torg
Från ”mobilt först” till ”AI först”
Lär dig tänka – läs en riktig bok

Visa kommentarer / Kommentera nu
En framtid värd att ha - Krönikor
Digital Life
Framtidsvägen 16 Växjö, Kronoberg 351 96
Phone: 0470 - 72 47 17