Digital Life
Välkommen till Digital Life – full koll på den digitala världen

Wallander – Hämnden

Julledigheten har för många utnyttjats till att besöka en biograf. Vi befinner oss nu i en period då filmbolagen spelar ut starka, eller i vart fall publikfriande, kort i kampen om biopublik, oscarsnomineringar och guldbaggar. Från SF:s sida har man stora förhoppningar om att Wallander – Hämnden skall falla den svenska publiken på läppen.

Biopremiär blir det på ett stort antal orter i landet fredagen den 9 januari. Tretton nya filmer har spelats in, eller är under inspelning, och Hämnden är den första av dessa filmer. De övriga filmerna planeras att enbart släppas på dvd och samtliga kommer med tiden att visas på Tv4. Det är nog inte en allt för djärv gissning att filmerna med tiden också kommer att plastas in med lämplig kvällstidningsbilaga i en jourbutik nära dig. Trots att nutida svensk kriminalfilm ofta möts av bister kritik, så är genren ekonomiskt framgångsrik och klarar sig vanligtvis utan bidrag från filminstitut och dylika statliga inrättningar. Vilket är en smärre bedrift i ett litet filmland som Sverige.

Nåväl, hur står det då till med de konstnärliga kvaliteterna i denna film? Filmen tar sitt avstamp i ett antal sprängningar och mord i den skånska småstaden Ystad. Lokalbefolkningen grips av panik och Ystad tycks ha utsätts till den ansiktslösa terrorismens främsta måltavla. Naturligtvis åligger det på Kurt Wallander och hans manskap att greja biffen, när andra samhälliga instanser, så som press, militär, Säpo, politiker och rikskriminalen verkar lida av åkommorna girighet, bristande intelligens och publicitets törst. Det hävdas ibland av luttrad biopublik att Sverige har svårt att göra actionfilmer som amerikaner och likaså att svenska deckare väger lätt i jämförelse med engelska dito. Och påståendet äger sin riktighet även beträffande denna Wallanderfilm. Främst beroende på luckor i manuset som irriterar. Exempelvis som när det i ett skede i filmen påstås att polisiär förstärkning inte kan skicka till Ystad på grund av att det är ”landskamp i Malmö”. Det verkar ologiskt med tanke på att Ystad har utsatts för flertalet attentat som närmast liknar en lokal statskupp.

Konstnärliga ambitionerna och innovativt berättande är inget denna film ägnar sig åt, men trots sina brister är ändå Wallander – Hämnden en hygglig film. Grundhistorien är godkänd och är spännande som tankeexperiment. Krister Henriksson är en fullgod Wallander och övriga skådespelare också rutinerade. Som en söndagsdeckare på teve duger Wallander gott, och tillsammans med ett gäng kompisar och efterföljande pizza eller pilsner, så kan filmen även vara värd ett biobesök.

Visa kommentarer / Kommentera nu
Wallander – Hämnden - Film, Recensioner
Digital Life
Framtidsvägen 16 Växjö, Kronoberg 351 96
Phone: 0470 - 72 47 17