Digital Life
Välkommen till Digital Life – full koll på den digitala världen

Biorevolution 2011

Nästa år kommer biografnäringen att förändras från grunden. Biografernas repertoar och sättet på vilket film visas är 2011-års stora filmnyhet.

Idag sker nästan alla biografvisningar med hjälp av projektorer och gammal hederlig 35-millimeters filmremsa. Varje sådan kopia kostar 100 000 kronor. Det är enkel matematik beträffande vad det kostar att genomföra en juldagspremiär i 25 städer samtidigt.

Under kommande år går samtliga SF:s biografer över till digitala visningar. Inga mer otympliga filmrullar som skickas med transportföretag, utan istället billig elektronisk lagring och distribution. Det kommer att medföra att filmerna snabbare kan visas i fler städer. En film som har premiär i Cannes skulle i praktiken samtidigt kunna visas i Knäckebröhult. Idag sker en sådan visning i bästa fall med ett års förskjutning.

Inledningsvis kommer dock repertoaren att krympa än mer än idag. De fristående biograferna har svårt att göra de nödvändiga investeringarna för en omställning till digitala visningar. Regeringen skjuter till pengar för att biodöden inte skall spridas ytterligare. Men frågan är om det är tillräckligt? I väntan på digitaliseringen har filmbolagen av kostnadsskäl redan börjat dra ned på de antal analoga kopior som finns i omlopp. Något som har givit utslag genom drastiskt sjunkande publiksiffror under de senaste månaderna.

2011 blir ett stålbad för biografbranschen, men på sikt kommer digitaliseringen att vitalisera filmkonsten och förhoppningsvis även biorepertoaren.

Annons

Visa kommentarer / Kommentera nu
Biorevolution 2011 - Film, Feature
Digital Life
Framtidsvägen 16 Växjö, Kronoberg 351 96
Phone: 0470 - 72 47 17