Digital Life
Välkommen till Digital Life – full koll på den digitala världen

Simulera komplexa modeller på din egen PC

Hur kunde det ha gått?

winter_trafik

När jag sitter i bilkön tänker jag på att allt det här besväret hade kunnat undvikas om bilisterna bara hade bromsat lite mer försiktigt. Adaptiva farthållare, som anpassar avståndet till bilen framför, löser problemet, och det lär räcka med att 20 procent av bilarna har det för att köerna ska utebli. Det är knappt så att jag tror att det är så enkelt.

Men med simuleringsmiljön NetLogo kan jag själv testa hur det funkar när en massa bilar accelererar och bromsar in olika mycket. Programmet är byggt i Java och går att köra på vilken dator som helst. Man laddar ner programpaketet och det innehåller ett stort antal modeller inom olika områden.

winter_bild1

Förutom trafiksimuleringen, som heter Traffic basic, prövar jag en modell för ekosystem med kaniner och ogräs. I det här programmet är varje kanin en ”agent”, och man sätter upp ett antal enkla regler för hur kaninerna äter och förökar sig. Beroende på tillgången på mat ökar eller minskar antalet kaniner. Det eleganta med programsystemet är att det är så lätt att se hur ett beteende som är väldigt enkelt för varje enskild kanin blir ganska komplext när man tittar på ett stort antal kaniner under lång tid. Ja, det är nästan alltför lätt att speeda upp så generationerna blir en bråkdels sekund långa.

Det här sättet att resonera, att enkla beteenden hos enskilda individer ger upphov till komplexa sociala mönster har många användningsområden. Det finns ett klassiskt tankeexperiment som brukar kallas Fångarnas dilemma, som går ut på att två fångar tillsammans har begått ett brott. De kan båda tiga och då är det svårt att döma dem till ett långt straff, den ene kan tjalla på den andre för att få sitt straff sänkt vilket leder till att den andre får ett långt straff, och framför allt till risken att den andre också är en tjallare. Spelar man det här spelet en enda gång säger egenintresset att man ”borde” tjalla på den andre. Men gör man samma sak många gånger visar det sig vara en bra strategi att aldrig vara den som första gången straffar den andra spelaren genom att förråda den andra.

winter_bild2

Det här har ansetts som intressanta politiska slutsatser trots att det ju är en otroligt enkel modell av mänskligt beteende som används!

En annan modell, som också finns med i NetLogo, är Schellings segregationsmodell. Den visar hur bostadskvarter blir väldigt segregerade trots att de olika ”agenterna” som bor i kvarteret accepterar att bo intill människor som inte är som de själva. I NetLogo-modellen kan man själv styra vilka regler som får folk att stanna eller flytta, och se vilket mönster av olika kulturer som uppstår i en stad.

Självklart är det här kraftiga förenklingar, men i vissa fall kanske den här sortens visualiseringar som visar vad ”agenterna” faktiskt gör, snarare än vad de säger att de gör, visar ganska mycket av hur samhället kan komma att utveckla sig. Pröva att ladda ner NetLogo och kör några modeller. De kommer allihop med en grundinställning som gör att det bara är att sätta igång direkt för att få ett resultat.

Länk: https://ccl.northwestern.edu/netlogo/

Visa kommentarer / Kommentera nu
Simulera komplexa modeller på din egen PC - Krönikor
Digital Life
Framtidsvägen 16 Växjö, Kronoberg 351 96
Phone: 0470 - 72 47 17